CHESTER MAGPIE B54
Gender:Female
D.O.B:21 Aug '06
Registry:Hereford Herdbook
DNA:...
Registrations:Herefords Australia
Pedigree
HEATHERDALE OPIUM U78
HEATHERDALE CASINO Y55
HEATHERDALE MARGOT V19
QUAMBY PLAINS GIANT U4
QUAMBY PLAINS MAGPIE X120
QUAMBY PLAINS MAGPIE V2
Performance
GLCEBWWWPWFEMAPI
-------0